Simulaattorissa avoimet ovet su 8.10. klo 12:00-16:00

  • Kahvitarjoilu
  • Avajaistarjouksia sarjakortteihin ja opetuspalveluihin
  • Prot Pete ja Kim paikalla
  • Treenivinkkejä


S A R J A K O R T I T J A V A K I O V U O R O T
H T T P S : / / K A U P P A . L P G . F I / C G / 4 / S I M U L A A T T O R I A J A N V A R A U S /

Katso simulaattorista lisää infoa https://lpg.fi/simulaattori/