Paikallissäännöt

Estealueet (Sääntö 17)

Huoltoteiden ja polkujen vieressä kulkevat kuivatusojat ovat punaisia estealueita, vaikkei niitä olisi merkitty.

Kunnostettavia alueita ovat (Sääntö 16):

  1. Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisin tolpin ympäröidyt alueet
  2. Sepelipäällysteiset pintasalaojat
  3. Syvät työkoneiden renkaan jäljet (Syvyys vähintään puoli pallon mittaa)

Kiinteitä haittoja ovat (Sääntö 16):

  1. Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi kiinteäksi haitaksi.
  2. Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja

Kiinteät haitat lähellä viheriötä (Mallipaikallissääntö F-5)

Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraava vapautumisvaihtoehto, kun kiinteä haitta on lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b mukaisesti kiinteän haitan ollessa pelilinjalla ja tämä kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Pudottamisalueet väylillä 7 ja 16

Pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella väylillä 7 tai 16, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai

Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, joka on merkitty vihreillä paaluilla. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.

Varapallon lyöminen alkuperäisen pallon ollessa estealueella väylällä 16

Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella väylällä 16, pelaaja voi pelata varapallon Säännön 18.3 mukaisesti, jota on muokattu seuraavasti:

Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautusta (ks . Sääntö 17 .1d(1)), linjassa taaksepäin -vapautusta (ks . Sääntö 17 .1d(2)) tai käyttää vihrein paaluin merkittyä pudottamisaluetta. Pelaajan pelattua tämän säännön mukaisesti varapallon, ei hän voi enää käyttää muita Säännön 17 .1 mukaisia vaihtoehtoja suhteessa alkuperäiseen palloon.

Kun päätetään milloin varapallosta tulee pelaajan pelissä oleva pallo tai milloin se pitää tai voidaan hylätä, Säännöt 18 .3c(2) ja 18 .3c(3) ovat voimassa, paitsi että kun alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän aikana, pelaaja voi valita joko:

Pelaamisen jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla, jolloin varapalloa ei saa enää pelata, tai Pelaamisen jatkamisen varapallolla, jolloin alkuperäistä palloa ei saa pelata.

Kun alkuperäistä palloa ei löydy kolmen minuutin etsinnän aikana tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on kadonnut estealueelle, varapallosta tulee pelissä oleva pallo.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus.