Kilpailumuodot

Golfissa on kaksi pääkilpailumuotoa: reikäpeli ja lyöntipeli. Koska molemmilla peleillä on oma luonteensa, on niillä myös osaksi erilaiset säännöt. Tämän johdosta ei voida samanaikaisesti kilpailla sekä reikäpeliä että lyöntipeliä. Peliteknillisesti huomattavin ero lienee se, että lyöntipelissä kaikki pallot on pelattava reikään asti, kun taas reikäpelissä voidaan luovuttaa tai antaa esim. lyhyt putti. Pistebogeypelissä pelataan reikään vain niillä rei`illä, joilta voidaan saada pisteitä. Muutoin pallo otetaan pelistä pois.


REIKÄPELIKILPAILUT

Reikäpelikilpailussa kaksi osapuolta pelaa kunkin reiän voitosta ja reiän voittaa se osapuoli, jolla on sillä reiällä vähemmän lyöntejä. Kilpailun tilanne ilmaistaan termeillä ”reikää voitolla” tai ”reikää häviöllä”. Kilpailu päättyy kun toinen osapuoli on voitolla useamman reiän kuin on jäljellä pelaamattomia reikiä.
Tasoituksellisessa reikäpelissä heikompi pelaaja saa tasoituksen eron verran lyöntejä. Tasoituslyönnit määräytyvät tuloskortin osoittamassa järjestyksessä kentän eri rei`ille. Nelinpelissä tasoitus on puolet joukkueiden pelaajien yhteenlaskettujen tasoitusten erotuksesta.

LYÖNTIPELIKILPAILUT

Lyöntipelissä on tarkoituksena kiertää kentän kierros/ kierrokset mahdollisimman pienellä lyöntimäärällä. Kaikki pelaavat saman määrän reikiä.

Lyöntipeli
Kilpailijat pelaavat määrätyn määrän kierroksia.
Tasoitus (kierrosta kohden): Jokainen pelaaja saa täyden tasoituksensa. Nelinpelissä ja greensomepelissä lasketaan puolet joukkueen pelaajien yhteenlasketusta tasoituksesta. Paras pallopeleissä jokainen pelaaja saa ¾ tasoituksestaan.

Pistebogey (Stableford)
Kilpailijat pelaavat määrätyn määrän kierroksia.
Pelataan kullakin reiällä määrättyä tulosta (par) vastaan. Pisteet määräytyvät seuraavasti:
Enemmän kuin yksi yli määrätyn tuloksen (par)
tai ei lainkaan tulosta, 0 pistettä
Yksi yli määrätyn tuloksen (par) 1 piste
Sama kuin määrätty tulos (par) 2 pistettä
Yksi alle määrätyn tuloksen (par) 3 pistettä
Kaksi alle määrätyn tuloksen (par) 4 pistettä
Kolme alle määrätyn tuloksen (par) 5 pistettä

Lyöntijärjestys seuraavalla reiällä määräytyy edellisellä reiällä saavutettujen pisteiden perusteella. Tasoitus: Yksittäiset pelaajat saavat tasoitus kilpailussa hyödykseen täyden tasoituksen. Nelinpelissä ja greensome pelissä saa joukkue puolet joukkueen pelaajien yhteenlasketusta tasoituksesta.
Huom! Kun pallolla ei enää voi saada pisteitä, poistettakoon se pelistä sillä reiällä.

Scramble
Jokainen joukkue muodostuu kahdesta, kolmesta, neljästä tai viidestä pelaajasta. Kaikki pelaajat lyövät pallonsa tiiltä ja joukkueen palloksi valitaan yksi. Muut pallot nostetaan pois pelistä. Pelaaja, jonka pallo valittiin joukkueen palloksi, lyö pallon eteenpäin. Muut pelaajat pudottavat pallonsa samaan paikkaan ja jatkavat omilla palloillaan.
Peli jatkuu samalla tavalla menetellen jokaisen lyönnin kohdalla, kuitenkin viheriöllä muut pallot asetetaan. Kaikki reiät pelataan samaan tapaan. Jos tasoituksia käytetään, on suositeltavaa, että kahden pelaajan joukkue saa 25 % yhteenlasketusta tasoituksesta, kolmen pelaajan joukkue 15 % ja neljän sekä viiden pelaajan joukkue 10 %.

Skini (silveri)
Peli on kahden, kolmen tai neljän pelaajan kesken lyöntipelinä käytävä kilpailu kunkin reiän voitosta siten, että pisteen reiältä saa pelaaja, jolla on pienin lyöntimäärä. Jos parhaita tuloksia on kaksi tai useampi ei pistettä anneta, vaan se siirtyy jaettavaksi seuraavalle reiälle. Kaikkien tasattujen reikien pisteet kumuloituvat eteenpäin ja näin kertyneet pisteet saa se, joka yksin tekee reiällä parhaan tuloksen. Voittaja on kierroksen päätyttyä se, jolla on eniten pisteitä.
Jos peli käydään tasoituksellisena, käytetään täysiä tasoituksia.


Fourball (best ball)
Kilpailussa joukkueen jäsenet pelaavat henkilökohtaisen tuloksen joka reiälle ja näistä valitaan tasoitukseen nähden parempi tulos joka jää joukkueen tulokseksi väylältä. Kilpailun tasoituskerroin on 0,9, joten pelaajan slope muodostuu 90 prosentista tarkasta tasoituksesta.

Nelinpeli (Foursome)
Nelinpeli on pelimuoto, jossa pelaajapari lyö samaa palloa vuorotellen. Nelinpeli on ollut alkujaan reikäpelin yksi pelimuoto, mutta sitä voidaan pelata myös tavallisena lyöntipelinä ja pistebogeyna. Tasoituksellisessa kilpailussa lasketaan parille tasoitus, joka yleensä on puolet joukkueen pelaajien tasoitusten summasta. Reikäpelissä toiselle joukkueelle annettavien tasoituslyöntien määrä on joukkueille laskettujen tasoitusten erotus. Jokainen pari päättää etukäteen, kumpi pelaaja lyö aloituslyönnin ensimmäisellä tiillä. Siitä lähtien he lyövät avauslyönnit vuorotellen (ts. toinen avaa parilliset ja toinen parittomat väylät). Aloituslyöntien jälkeen yhteistä palloa lyödään vuorotellen, eivätkä mahdolliset rangaistuslyönnit vaikuta lyöntijärjestykseen.

Greensome
Kilpailu on muunneltu muoto nelinpelistä. Greensome-pelissä kahden jäsenen joukkueen molemmat pelaajat lyövät avauslyönnin, joista toinen, parin kannalta soveliaampi valitaan sen reiän pelipalloksi. Sen jälkeen peliä jatketaan samaa palloa vuorotellen lyöden. Greensomea voidaan pelata reikäpelinä, lyöntipelinä tai pistebogeyna. Tasoitus lasketaan samalla tavoin kuin nelinpelissä.

Amerikkalainen greensome (Pinehurst)

Pelimuoto on greensomen muunnelma. Tässä pelimuodossa kahden pelaajan joukkueen molemmat pelaajat lyövät avauslyönnin, jonka jälkeen molemmat pelaajat jatkavat toistensa avauslyöntien paikoilta. Tämän jälkeen toinen, parin kannalta soveliaampi, valitaan sen reiän pelipalloksi ja peliä jatketaan samaa palloa vuorotellen lyöden. Peliä voidaan pelata reikäpelinä, lyöntipelinä tai pistebogeyna. Tasoitus lasketaan samalla tavoin kuin nelinpelissä.

Lippukilpailu

Kilpailu käydään lyöntikilpailuna, jossa jokaiselle pelaajalle luovutetaan lähtiessä (numeroitu/nimikoitu) lippu. Lippu asetetaan paikkaan, jossa pelaajan pallo on silloin, kun hän on käyttänyt kentän par-luvun plus oman täyden tasoituksensa määrän lyöntejä. Mikäli pelaajalla on täyden kierroksen jälkeen käyttämättä lyöntejä, hän jatkaa uudelle kierrokselle niin pitkälle kuin lyönnit riittävät. Voittaja on pisimmälle päässyt pelaaja. Samalla väylällä olevien parhaaksi katsotaan lähimmäksi reikää päässyt pelaaja.

Kööpenhaminalainen
Kilpailu on lyöntipelikilpailu kolmen pelaajan kesken ja kilpailussa jaetaan kullakin reiällä kuusi (6) pistettä. Paras tulos antaa neljä (4) pistettä, seuraavaksi paras kaksi (2) pistettä ja huonoin nolla (0) pistettä. Yhden pelaajan ollessa yksinään paras ja kahden muun tasatuloksella on pistejako 4-1-1. Kun kaksi parasta ovat samalla tuloksella on pistejako 3-3-0. Kaikien ollessa samalla tuloksella jakaantuvat pisteet 2-2-2.

Eclectic
Kilpailumuoto, jossa pelaaja pyrkii jonkin pitemmän ajanjakson (esim. kuukauden tai kauden) mittaan saavuttamaan mahdollisimman hyvän kertymätuloksen. Kertymätulos on 18 reiän tulos, jossa jokaisella yksittäisellä reiällä on pelaajan paras sillä reiällä sovitun jakson aikana saavutettu tulos. Kierrosten määrä saattaa olla rajoitettu tai rajoittamaton, mutta vain täyden 18 reiän kierroksen tulokset kelpaavat.