Ohjeet ukkosen varalle

Ukonilmalla golfin pelaaminen on erittäin vaarallista, koska salama hakeutuu erityisesti metallisen golfmailan tai sateenvarjon kautta helposti maakontaktiin. Ukkosella sateenvarjon käyttö tai puun alle meneminen on erittäin vaarallista. Kyykistyminen on ainoa keino suojautua, jos ollaan aukealla. Korkeita paikkoja on vältettävä. Samoin rannalla lähellä vesirajaa. Ukkosella pelaaminen on aina pelaajan vastuulla. Mikäli ukkonen on kentän läheisyydessä, pitää mailat ja kärryt jättää kentälle ja pelaajien itse hakeutua suojaan.

  • Keskeytä pelisi välittömästi, kun ukkonen yllättää
  • Pyri hakeutumaan sisätiloihin/ suojaan

Suojapaikat kentällä:
8 tiiboksin Honkamökki
12/15 väylien välissä oleva alikulkutunneli
14 tiiboksissa Honkarakennus

Vastuu turvallisuudesta ukkosella on aina pelaajalla itsellään!

Pelaamisen tilapäinen keskeyttäminen vaaran uhatessa
Ukonilman tai muun vaaratilanteen uhatessa kilpailunjohtaja/toimikunta voi päättää kilpailun keskeyttämisestä. Siitä annetaan äänimerkki sumutorvella (yksi pitkä äänimerkki), jonka kuullessaan pelaajan on keskeytettävä pelaaminen välittömästi. Pallot merkitään ja pelaajien on hakeuduttava suojaan.

Pelaamista voi jatkaa vasta kilpailunjohtajan/toimikunnan antamalla luvalla, jonka merkiksi annetaan äänimerkki (kaksi perättäistä äänimerkkiä).

Kilpailun keskeyttäminen tai peruuttaminen kokonaan
Mikäli kilpailu keskeytetään kokonaan, tullaan siitä ilmoittamaan kaikille pelaajille mahdollisimman pian.

Hätätapauksissa soita 112 ja ilmoita millä väylällä onnettomuus on tapahtunut. Pelastushenkilökunta suunnistaa kenttäkartan mukaan paikalle. Ilmoita onnettomuudesta tämän jälkeen caddiemasterille 0600 390555.